Boendeinformation

Vad ingår i hyran?

– Värme och vatten, om ingenting annat anges i ditt hyreskontrakt
– Underhåll och reparationer i din lägenhet, dock inte åtgärder till följd av skadegörelse, oaktsamhet eller bristfällig skötsel av hyresgästen
– Sophantering
– Snöröjning vintertid och gräsklippning sommartid på gemensamma ytor. Boende i marklägenheter med egen uteplats ansvarar för skötseln av denna.
– Städning trapphus

Vid utfört arbete som inte ingår i hyran kommer hyresgästen att bli debiterad 400:-/h + material och utkörning. Minsta tid som debiteras är 30 minuter och minsta debiteringsbelopp är 300 kr.

Trivselregler

Visa hänsyn till grannarna
Det ska vara tyst i fastigheten och på gården kl. 22.00–07.00. Övrig tid ska en rimlig ljudnivå hållas. Tänk på ljudnivån när du spelar musik eller ser på TV, ett tips är att använda hörlurar.

Tala med grannarna och informera om en eventuell fest. Be dem gärna ringa på om det skulle bli för högljutt. Det innebär dock inte att man kan störa obegränsat. Sluta i lagom tid och skruva ner musiken så att inte grannarnas nattsömn störs. Du har även ansvar för dina gäster. De får inte störa dina grannar genom att föra oväsen i lägenheten eller i anslutning till fastigheten.

Omgivningen kan känna obehag av rökning, fundera över var och hur du kan röka för att minimera störning.

Cyklar och barnvagnar
Cyklar, barnvagnar och dylikt får inte ställas i entréer och trapphus. Dessa är utrymningsvägar som måste vara helt fria så att utryckningspersonalen kommer fram vid olyckor eller brand. Det som hindrar utrymningsvägar riskerar att bli avlägsnat.

Bilar och mopeder
Bilar och mopeder ska endast parkeras på gatan, i garage eller på p-plats. Kör inte med motorfordon på gårdens vägar, gångbanor eller gräsmattor. Bilkörning på gården är endast tillåtet vid in- och utflyttning samt transport av skrymmande möbler.

Tvättstugan
Eftersom du delar tvättstugan med dina grannar är det viktigt att du följer de regler som finns angivna.

Hushållssopor
Släng hushållssopor på områdets avfallsstationer och soprum. Vik ihop förpackningar innan de slängs, så fylls inte kärlen upp så snabbt. Det avfall som inte kan lämnas i fastigheten ska sorteras och lämnas på en av kommunens återvinningsstationer. Mer info finns på renhållningsbolagens hemsidor.

Utomhusmiljö
Mata inte fåglar i anslutning till fastigheten! Det kan skapa sanitära olägenheter. Eventuella blomlådorna ska placeras på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor. Grillning på balkong kan medföra brandfara och störande röklukt. Allt utom elgrill är förbjudet.

Husdjur
Plocka upp efter hunden och släng i ett lämpligt sopkärl. Hyresgäst som har djur som gör sina behov i låda är ansvarig för att lukt ej kommer ut i trapphus eller in till grannar. Ha alltid din hund kopplad. Hundar får inte får skälla eller yla så att omkringboende störs. Hyresgästen bär här hela ansvaret både för störningar och skador orsakade av deras husdjur.

Regler och råd för skötsel av din lägenhet

Sköt om din lägenhet
Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. I denna information följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket.

Golv
I den dagliga städningen, dammsug eller torrmoppa ditt golv. Vid mer grundlig rengöring fukttorka golvet med en väl urvriden trasa. För mycket vatten på golv skadar det, trägolv är extra känsliga. Ställ inga blomkrukor direkt på golvet och lämna inte balkongdörrar öppna då regn och fukt kan skada golvet. Använd endast milda rengöringsmedel som inte kan förstöra ytan på golven.

Kyl och frys
I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror ger en jämnare temperatur och drar mindre hushållsel, vilket håller nere dina kostnader. Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet och ner på golvet.

Rengöra köksfläkten
I köksfläkten finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du oftast diska filtret i maskinen.

Toalett och badrum
Rensa regelbundet golvbrunnar i badrummen. Det enda som får spolas ner i toaletten är toalettpapper! Inga hål får göras på väggarna i toaletterna då tätskikt kan skadas, vilket hyresgästen blir ersättningsskyldig för!

Stopp i avlopp
Hyresgästen har ansvar för rensning av vattenlås till handfat och diskho samt rensning av golvbrunnar. Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – prova först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Gör en felanmälan om inte stoppet släpper.

Tänk på att inte hälla någon form av stekfett i vasken, det orsakar stopp i rören!

Använd aldrig kaustiksoda eller andra kemikalier!

Brandvarnare
Varje lägenhet är utrustad med en brandvarnare. Du bör kontrollera din brandvarnare minst en gång per månad för att försäkra dig om att den fungerar. Tryck på knappen på brandvarnarens utsida för att kontrollera att batterierna fungerar. Om du behöver byta batterier – plocka ned brandvarnaren och sätt i ett nytt batteri. När batterierna håller på att ta slut i brandvarnaren ger den ifrån sig en kort varningssignal, som indikerar att det är dags att byta batterier. Gör en felanmälan om det saknas en brandvarnare i din lägenhet så sätter vi upp en utan kostnad!

Ohyra och skadedjur
Vid ohyra eller skadedjur i lägenheten är det viktigt att du genast anmäler det. Sölvedals har avtal med Länsförsäkringar Blekinge om att sköta skadedjurssanering mm i våra fastigheter. Det betyder att du som hyresgäst får kostnadsfri sanering och rådgivning  när det behövs. Ring Länsförsäkringar på 0455-386100 om du har ohyra eller skadedjur i din lägenhet. Detta gäller alla våra hyresgäster, oavsett om du bor i Skåne eller Blekinge.

Förråd
De flesta av våra lägenheter har förråd antingen i källaren eller på vinden. Du är skyldig att hålla förrådet låst även om du inte använder det. Det får aldrig förvaras brandfarliga gaser och vätskor i förråden. Tänk på att inte ha värdesaker i förrådet och att alltid ha dina saker uppställda minst 2 dm från golvet. Vid en översvämning så är det ditt försäkringsbolag som ska ersätta dig. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad som gäller för dig.

Hyresinbetalning, störningsanmälan och inomhusklimat

Hyresinbetalning
Hyran betalas i förskott varje månad och ska vara inbetalad till Sölvedals Förvaltning senast på förfallodagen, som är den siste i varje månad. Om du tappat bort din hyresavi kan du se den i Hyresgästportalen via vår hemsida.

Alternativen för betalning är antingen bankgiro eller autogiro. Vårt bankgiro är 660-5042. Autogiroansökning kan ske via din internetbank eller genom att du kontaktar kontoret så att vi kan skicka en blankett för autogiro som du fyller i och skickar tillbaka. Du kan även klicka här, skriva ut, fylla i och skicka in blanketten för autogiromedgivande till oss.

Får du fortfarande hyresavier på papper? Av miljöskäl strävar vi efter så lite pappershantering som möjligt. Kontakta kontoret för att övergå till e-postavisering.

Störning
En hyresgäst som stör grannar vet inte alltid om det själv. Därför kan de uppskatta att någon säger till vänligt innan problemet blir alltför stort. Lyckas du genom ditt samtal få grannen att sluta störa behöver du för stunden inte göra så mycket mer. Varje hyresgäst är även ansvarig för sina besökare.

I de fall då störningen inte upphör kan du kontakta oss på info@solvedals.se. Ange störningen så noggrant som möjligt gällande tid, plast, typ av störning osv. Vi kommer att kontakta den störande hyresgästen och vid behov ge en muntlig varning. Vid en andra störning skickas ett varningsbrev där den hyresgäst som stört uppmanas att upphöra med störningarna. Om störningar inte upphör här efter riskerar hyresgästen att bli uppsagd från sin lägenhet. Avflyttar man inte inom utsatt tid för uppsägningen, så kan kronofogden avhysa den som varit störande.

Vid akuta störningslägen utanför dagtid kan du ring vår störningsjour Lövestad Larmcentral 0417-585 503. Du måste uppge ditt namn, adress och telefonnummer för att vi ska kunna följa upp ärendet. En väktare kan åka ut till platsen och skriver i så fall en rapport på det inträffade och meddelar Sölvedals Förvaltning. Därefter behandlar vi störningen på det sätt som beskrevs i stycket ovan.

Inomhusklimat
Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

För att termostaterna på dina element ska fungera ska elementen stå fria och inte isoleras av möbler eller tunga gardiner. För att ventilationen ska fungera är det viktigt att ventilerna är rena och fria från damm. Ta därför för vana att regelbundet torka av ventilerna och rengör eventuella filter. Drag i lägenheten beror ofta på igentäppta ventiler.

Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur är ett sätt att spara på energi och miljö. Öppna hellre fönstret vidöppet i 5 minuter när du ska vädra istället för att ha det öppet på glänt en längre tid under dagen.

Under värmeböljor är rekommendationen att vädra under natten och att under dagtid stänga fönster och dörrar samt rulla ned markiser/dra för gardiner för att hålla värmen ute. Om det är varmare ute än inne kommer ett öppet fönster leda till att temperaturen stiger inomhus.

GDPR

Information om behandling av personuppgifter