In- och utflyttning

Inflyttning

Tillträde
Om inget annat överenskommits gäller första vardagen i varje månad som in- och utflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har den nya hyresgästen tillgång till lägenheten. Om flyttdagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag blir in- respektive utflyttningsdagen först nästkommande vardag. Nyckelutlämning till din lägenhet sker efter överenskommelse.

Städning
Eventuell anmärkning på städning ska göras i samband med besiktningen.

Besiktning
Var alltid med på besiktningen och påtala eventuella brister. Läs protokollet noga innan du godkänner det.

Hyresavi
Hyresavin kommer skickas till mejladressen du uppgett. Avierna skickas tre månader i taget, i december skickas alltså hyran för januari, februari och mars.

Kabel-TV & bredband
Vi har olika avtal gällande TV-utbud och bredband i olika fastigheter. I samband med inflyttning får du mer information.

Förråd
De flesta av våra lägenheter har förråd antingen i källaren eller på vinden. Du är skyldig att hålla förrådet låst även om du inte använder det.

Hushållsel
När det gäller el anmäler vi din flytt till nätägaren och du behöver bara välja ett elhandelsbolag. På webbtjänster som elskling.se eller compricer.se kan du jämföra priser mellan elhandelsbolag och hitta det som passar dig. Tänk på att kontakta det bolag som du valt innan den 15:e i månaden om du vill att avtalet ska gälla från nästa månadsskifte. Gör du inget val väljer nätägaren ett näthandelsbolag åt dig. Detta gäller inte vår fastighet på Frans G Wibergs väg 1, 3, 5.

Hemförsäkring
Det är viktigt att du har en giltig hemförsäkring. Hemförsäkringen är basen i hushållets ekonomiska skyddsnät och ger ett brett ekonomiskt skydd när du hyr din bostad. Du behöver en egen hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad eller om du tror att dina saker inte har så högt värde. Läs mer på försäkringsbolagens hemsidor.

Grunden i all försäkringsverksamhet är att en skada eller förlust ska ha uppkommit plötsligt eller oförutsett, samt att man ska ha följt generella aktsamhetskrav för att förhindra skadan och för att minska dess omfattning. Hemförsäkringen täcker alltså inte skada i bostaden orsakad av t.ex. rökning inomhus, husdjur eller inbjudna gäster.

 

Utflyttning

Säga upp ditt kontrakt
Det första du ska göra är att säga upp ditt hyreskontrakt. Uppsägningen behöver ske skriftligt. Det enklaste sättet är att skicka ett mejl till info@solvedals.se. Du kommer sedan få ett svar med bekräftelse på att uppsägningen är mottagen. Ett annat sätt är att fylla i sektionen om uppsägning på baksidan av ditt hyreskontrakt och skicka till vår postadress, Repslagaregatan 12, 294 34 Sölvesborg eller komma in till kontoret och lämna över den. Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet. En lägenhet som sägs upp i december är alltså hyresgästens ansvar till och med den siste mars.

Det är viktigt är att du i samband med uppsägningen anger ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.

Besiktning
Besiktningen görs normalt sett i slutet av din hyrestid. På överenskommen tid kommer vi till din lägenhet, och det är viktigt att du närvarar vid besiktningen. Om inte du själv kan närvara så kan du utse en person som företräder dig.

Skador och slitage
När vi genomför besiktningen måste vi bedöma lägenhetens skick. Om skador eller överslitage förekommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig. Om du själv vill åtgärda en skada så ska det utföras fackmannamässigt.

Utrustning i lägenheten
Innerdörrar, hatthyllor, handdukshängare och annat som du har tagit bort ska återställas till besiktningen. Övriga detaljer som tillhör bostaden, till exempel bruksanvisningar och tv-boxar ska du lämna kvar i lägenheten när du flyttar.

Nycklar
Samtliga nycklar ska lämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut, och de lämnas normalt sett vid besiktningen. Det gäller såväl lägenhetsnycklar som kort och nycklar till tvättstuga samt nycklar till eventuella garage och förråd. Bortkomna eller inte i tid inlämnade nycklar medför byte av lås vilket du kommer debiteras för. Sjutillhållarlås eller liknande ska lämnas kvar i ytterdörren. Nycklarna till dessa lås ska lämnas med de övriga nycklarna. Om låset tas bort måste dörren repareras. Kostnaden för detta debiteras dig.

Städning
Det är viktigt att flyttstädningen är ordentligt gjord. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du flyttat kan du bli ersättningsskyldig. Glöm inte förråd och eventuell carport eller garage.
Titta gärna på våra städtips för flyttstädning!

Flytt av el, telefon och internet
Din hyresvärd meddelar nätägaren att du flyttar. Har du själv valt leverantör för din elförbrukning kan du behöva kontakta denna för att säkerställa att du inte blir fortsatt fakturerad. Du anmäler också flytt av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang till dina leverantörer.

Adressändring
För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till Adressändring: telefon 0771- 97 98 99 eller på Adressändring.se.

Dödsfall/dödsbo
Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med en månads uppsägning, om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Efter det blir det 3 månaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Vid dödsfall kan den efterlevande maken få överta lägenheten. För sambor med gemensamma barn gäller samma sak. Lägenheten ska sägas upp av närmsta anhörig.