Vi tar ytterligare ett steg i vårt hållbarhetsarbete och har nu tecknat ett fastprisavtal med C4 Energis solcellspark – Solpunkten. Solcellerna kommer att leverera ca 300 000 megawattimmar per år till oss, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Sölvedals årsförbrukning. Ihop med Sölvedals befintliga solceller täcks nu cirka 40% av vårt energibehov av solenergi. Vårt avtal med andelsparken innebär att vi blir mer oberoende av elmarknaden samtidigt som vi är med och bidrar i den viktiga omställningen till mer förnybar el.

C4 Energi bidrar med kunskapen om teknologin. Alternativet var att bygga en helt egen solcellspark men då det inte fyller någon naturlig del i vår kärnverksamhet är det här upplägget bättre för oss och våra hyresgäster.

I vår resa mot att bli mer klimatsmarta arbetar vi även med att se över bland annat våra transporter. År 2019 gick vi över till HVO100 istället för diesel i bilarna. HVO100 är fossilfritt och sänker koldioxidutsläppen med 60-80 procent.