Under året har elpriserna ökat kraftigt och när nu vintern står för dörren finns oro för elbrist. Det finns vissa åtgärder att vidta för att minska energiförbrukningen, se Fastighetsägarnas sammanställning här. Click here to read Fastighetsägarnas tips to save electricity in everyday life in english. Utöver att en minskad elanvändning sänker kostnader så sänker det även risken för elbrist. Risken för elbrist är tyvärr störst i elområde 4 som vi befinner oss i här i södra Sverige.

De senaste åren har Sölvedal arbetat med intrimning av fastighetsbeståndet samt investerat i solenergi till den grad att 3/4 av vår elförbrukning kommer från solceller. Vår målsättning är att producera lika mycket solenergi som vi förbrukar, nästa steg i den processen är att installera solfångare för att producera varmvatten. I detta ansträngda läge kan vi konstatera att dessa investeringar minskat företagets belastning på energinätet. Just nu arbetar vi dessutom med att implementera ny teknik för att kunna flytta vårt effektuttag till mindre belastade timmar på dygnet.

Är du intresserad av att läsa mer om energiförsörjningen i Sverige? Ekonomifakta drivs av svenskt näringsliv och presenterar fakta från offentlig svensk och internationell statistik så som SCB och OECD.