Under sommaren och hösten har det pågått full aktivitet i Handelsbankens gamla lokaler i Sölvesborg. Den 30 november öppnade dörrarna till Statens servicecenter som  inhyser Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Vi är stolta över att tillsammans med våra duktiga leverantörer ha lyckats skapa en lokal lämplig för en så viktig sak som invånarnas närhet till statlig service.