Vår fastighet i Norra Åsum i Kristianstad var tidigare en gård som användes som seminstation. Efter det byggdes fastigheten om till moderna marklägenheter.